+32 484929733

Relaxatietherapie

 

You can’t stop the waves, but you can learn how to surf – Jon Kabat Zinn

 

In onze maatschappij waarin we voortdurend overspoeld worden door prikkels, is het vaak moeilijk om rust te vinden in en buiten onszelf.  Daarom ondersteun ik u graag in het verkrijgen van inzicht in uw eigen spanningsveld en wens u tevens handvaten aan te reiken in het hanteren en reduceren van stress in het dagelijks leven.

Want… relaxeren kan je namelijk leren! 

 

Relaxatietherapie is nuttig gebleken bij
  • algemene stress gerelateerde klachten
  • slaapproblemen
  • hyperventilatie
  • angst & stemmingsproblematiek
  • chronische pijn
  • preventieve benadering

 

Voordelen relaxatietherapie

Fysiologisch niveau: verminderde spierspanning, daling ademhalingsfrequentie, vertraging hersengolfpatronen, daling hartslag, normaliseren bloeddruk, vermindering zuurstofconsumptie, verlaagde zweetsecretie, …
Psychologisch niveau: verhoging introspectief vermogen, subjectieve vermindering angst & spanning, toename concentratievermogen, …
Andere: herkennen spanningssignalen, herstellen contact met het lichaam, bewustworden van eigen mogelijkheden en vaardigheden, verhogen levenskwaliteit,…

 

Methodieken

=> Aanleren mindfulness-based technieken (ademruimte, ademfocus, bodyscan,…)

=> Aanleren relaxatietechnieken (autogene training, progressieve relaxatie, sofrologie, haptonomie, biofeedback, visualisaties, hartcoherentietraining, ademhalingsoefeningen, mindful movement, yoga…)

 

Doel & werkwijze

We beogen bij deze ervaringsgerichte vorm van therapie een duurzaam effect, ik zou zelfs durven spreken van een lifestyle change waarin inzicht verkrijgen in spanningsvelden en ze tevens proberen te verlichten de weg is die we samen willen bewandelen.

De eerste stap is een intake gesprek, waarbij we elkaar op een laagdrempelige manier leren kennen. Tijdens dit eerste gesprek luister ik naar uw hulpvraag en onderzoeken we of ik u hierbij kan ondersteunen.

Dit alles doe ik vanuit een theoretische denkkader met aandacht voor de psychologische en neurofysiologische aspecten van relaxatie. Uiteraard ga ik geen dialoog uit de weg maar het is belangrijk om weten dat ik geen gesprekstherapie aanbied,  daarvoor verwijs ik u graag door naar mijn collega’s.

Algemeen genomen kan men na 10 à 15 sessies een mooie vooruitgang boeken, maar weet dat u, expert van eigen leven, uiteraard zelf de intensiteit en de tijdsduur van dit behandelingsproces bepaalt.

 

Tarief

Intakegesprek 30 min                   25 euro
Sessie 30 min                                 25 euro
Sessie 60 min                                 45 euro

 

Deze sessies gaan door in Groepspraktijk Perspectief, Zeswegenstraat 115, 8790 Waregem.

https://www.vindeentherapeut.be/therapeut/celine-van-roose-waregem.html

 

Celine Van Roose – Relaxatietherapeut
0484/929733
Zeswegestraat 115 – 8790 Waregem