Relaxatietherapie

You can’t stop the waves, but you can learn how to surf

– Jon Kabat Zinn

In onze westerse maatschappij, waarin we voortdurend overspoeld worden door prikkels en hoge eisen, is het vaak moeilijk om rust te vinden in en buiten onszelf. Signalen van stress maken deel uit van een bijzonder dankbaar mechanisme die oorspronkelijk diende ons te beschermen. Inzicht krijgen in dit mechanisme en het eigen spanningsveld, is voor veel mensen, die deze vorm van therapie hebben doorlopen, zeer waardevol gebleken.

Als relaxatietherapeut wens ik u handvaten aan te reiken in het omgaan met en reduceren van gevoelens van stress in het dagelijkse leven…

 
Voordelen relaxatietherapie

 1. Fysiologisch niveau: verminderde spierspanning, daling ademhalingsfrequentie, vertraging hersengolfpatronen, daling hartslag, normaliseren bloeddruk, vermindering zuurstofconsumptie, verlaagde zweetsecretie, …
 2. Psychologisch niveau: verhoging introspectief vermogen, subjectieve vermindering angst & spanning, toename concentratievermogen, …
 3. Andere: herkennen spanningssignalen, herstellen contact met het lichaam, bewustworden van eigen mogelijkheden en vaardigheden, verhogen levenskwaliteit,…

Relaxatietherapie is heilzaam gebleken bij

 • algemene stress gerelateerde klachten
 • slaapproblemen, migraine
 • hyperventilatie
 • angst & stemmingsproblematiek, burn – out, bore – out
 • hypertensie
 • chronische pijn, CVS, fibromyalgie
 • preventieve benadering

Doel & werkwijze

We beogen bij deze ervaringsgerichte vorm van therapie een duurzaam effect, ik zou zelfs durven spreken van een lifestyle change waarin inzicht verkrijgen in spanningsvelden en ze tevens proberen te verlichten de weg is die we samen willen bewandelen. De eerste stap is een intake gesprek, waarbij we elkaar op een laagdrempelige manier leren kennen. Tijdens dit eerste gesprek luister ik naar uw hulpvraag en onderzoeken we of ik u hierbij kan ondersteunen.

Dit alles doe ik vanuit een theoretisch denkkader met aandacht voor de psychologische en neurofysiologische aspecten van relaxatie, vanuit een biopsychosociale visie.

Momenteel volg ik een twee jaar durende opleiding relaxatietherapie aan KU Leuven. Uiteraard ga ik geen dialoog uit de weg maar het is belangrijk om weten dat ik geen gesprekstherapie aanbied,  daarvoor verwijs ik u graag door naar mijn collega psycholoog/psychotherapeut/psychiater.

Algemeen genomen kan men na 10 à 15 sessies een mooie vooruitgang boeken, maar weet dat u, expert in uw eigen leven, zelf de intensiteit en de tijdsduur van dit behandelingsproces kan bepalen.
(https://www.vindeentherapeut.be/therapeut/celine-van-roose-waregem.html)

Deze sessies gaan door in Groepspraktijk Perspectief, Zeswegenstraat 115, 8790 Waregem. 

Impressies van de praktijk

Methodieken

 • Relaxatietechnieken (autogene training, progressieve relaxatie, sofrologie, biofeedback, visualisaties, hartcoherentietraining, ademhalingsoefeningen, mindful movement, yoga…)
 • Mindfulness-based technieken – ter verkrijgen van inzicht – (ademruimte, ademfocus, bodyscan,…)
 • ACT technieken (acceptatie, defusie, waardengericht leven, …)

Tarieven*

Intake – 25€  
Sessie (45min) – 40 €


*Deze sessies zijn (nog) niet opgenomen in de voordelen/terugbetalingen van uw ziekenfonds. Indien u een verhoogde tegemoetkoming geniet kan u beroep doen op een door ons bepaald sociaal tarief.  

Betalen kan cash of via de Bancontact App

Afspraak maken?